Ayat-Ayat Kontekstual (Tafsir Lintas Ayat) Bag.1

A. Siap dengan Managemen ikhtiar dalam alquran ( langkah progresif, berfikir kritis, bertindak stretegis, siap dengan kemungkinan )________:

Dan kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya,dan pada Kami ada suatu catatan yang menuturkan dengan sebenarnya , dan mereka tidak di zalimi. QS. 23: 62.

Allah melapangkan rezeki bagi orang yang Dia kehendaki diantara hamba-hamba-Nya dan Dia pula yang membatasi baginya. Sungguh allah maha mengetahui segala sesuatu. QS. 29: 62.

Sungguh,kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah.QS. 90: 4__

sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat (dalam kehidupan).QS. al-Insyiqaq (84) : 19

sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda.QS. al-Lail (92) : 4

Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan),kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain (QS 94: 7).

Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu: “Sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi kecuali (dengan menyebut): “Insya Allah “. Dan ingatlah kepada Rabbmu jika kamu lupa dan katakanlah: “Mudah-mudahan Rabbku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini”. (QS. 18:23-24)

Dan bersabarlah terhadap segala tantangan, untuk memenuhi perintah Tuhanmu.qs 74:7

Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah . Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (QS. 13:11)

Dan sunguh,kami benar-benar akan menguji kamu sehingga kami mengetahui (menunjukan bukti yang tidak dapat di sangkal_pen) orang-orang yang benar-benar berjihad dan bersabar diantara kamu.dan kami uji perihal kamu. QS. 47: 31

Hati-hatilah! Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas apabila ia melihat dirinya mampu. QS. 96: 6- 7

Aku (Allah) tidak mensia-siakan kerja salah seorang di antara kamu baik lelaki maupun perempuan. QS. Ali Imran:195

Maka yang berat timbangan (kebaikan)-nya,ia berada dalam kehidupan yang memuaskan. QS. 101: 6- 7

B. Jagalah Hati

…ketahuilah bahwa allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya…QS. 2: 235

Dia menghukum kamu karena niat yang terkandung dalam hatimu. Allah maha pengampun,maha penyantun.QS. 2: 225

C.Rahasia Ilmu dalam alquran:

Dan tidak ada sesuatupun melainkan pada sisi Kami-lah khazanahnya dan Kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu. (QS. 15:21)

Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. (QS. 29:69)

Hai orang-orang beriman, jika kamu bertaqwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqaan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan dan mengampuni (dosa-dosa) mu. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. (QS. 8:29)

Dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan. (QS. 16:19)

… Tetapi banyak manusia yang tidak mengetahui. Mereka hanya mengetahui yang lahir (saja) dari kehidupan dunia sedangkan tentang akhirat mereka lalai (QS Al-Rum [30]: 6-7).

Aku memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaan-Ku. Mereka jika melihat tiap-tiap ayat(Ku) , mereka tidak berfirman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tak mau menempuhnya. Yang demikian itu adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat Kami dan mereka selalu lalai daripadanya. (QS. 7:146)

Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Rabb-mu Yang Maha Besar. (QS. 69:52)

Dan bertaqwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. 2:282)

C. Mereka yang berada di Tepian

Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi, maka jika memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu, dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang. Rugilah ia di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. (QS. 22:11)

Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang telah beriman. Sesungguhnya Allah tidak menyukai tiap-tiap orang yang berkhianat lagi mengingkari ni’mat. (QS. 22:38)

Sesungguhnya Kami mudahkan Al-Qur’an itu dengan bahasamu supaya mereka mendapat pelajaran. (QS. 44:58)

Maka apabila mata terbelalak (ketakutan),

dan apabila bulan telah hilang cahayanya,

dan matahari dan bulan dikumpulkan,

pada hari itu manusia berkata: “Ke mana tempat lari”

sekali-kali tidak! Tidak ada tempat berlindung!

Hanya kepada Rabbmu sajalah pada hari itu tempat kembali. (QS. 75:7-12)

Di susun oleh Alfi arni makhtaf

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s